actio consulting โครงการที่ปรึกษาเพื่อองค์กร กุนซือทางธุรกิจ คืออะไร ? มีสาระอย่างไร ?

actio consulting ในโลกของการประสมธุรกิจ หรือการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ย่อมมีกรรมวิธีดำเนินการของแต่ละองค์กรที่แจ่มแจ้งอยู่แล้วว่าแต่ละองค์กรมีธุรกิหน้าจอะไร? หรือเกิดการดำเนินงานอย่างไร? แต่ด้วยสภาวการณ์ตอนนี้ที่มีการแข่งขันสูงมากในทุกภาคส่วน

ก่อให้เกิดรายละเอียดแนวทางการสำหรับการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทันใจในทุกด้าน ย่อมมีผลโดยตรงทั้งระบบของงาน ระบบของพนักงาน จึงทำให้ต้องมีการปรับปรุง ปรับปรุง ปรับแก้ระบบนั่นเองจึงได้เกิดแนวความคิดเกี่ยวกับการที่มีที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนั้นๆโดยเฉพาะอาทิ เป็นต้นว่า คนให้คำแนะนำจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ คนให้คำแนะนำจัดการทำการจัดแจงความรู้ข้างในองค์กร เป็นต้น

แผนการคนให้คำแนะนำที่ให้ข้อมูล ความรู้หรือข้อแนะนำ actio consulting  โดยผู้ชำนาญอย่างแท้จริงนั้น จะมีผลตอบรับที่ดีมาก อาทิ เช่น การจัดการทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพสูง จะมีผลให้หน่วยงานมีกลอุบายหน่วยงานที่พร้อมเคลื่อนเขยื้อนพร้อมกันและไปที่วัตถุประสงค์เดียวกันทั้งองค์กร หรือการจัดแจงความรู้ด้านในองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีผลให้องค์กรมีระบบสำหรับเพื่อการจัดเก็บและบริหารจัดแจงข้อมูลที่ดีโครงการคนแนะนำสำหรับหน่วยงานเหมาะกับองค์กรใดบ้าง?

แผนการผู้ชี้แนะเหมาะกับองค์กร ขนาดกลาง – ขนาดใหญ่ ที่มีพนักงาน 250 คนขึ้นไป และมีพนักงานที่ดำเนินการงานในเกรดต้น ลำดับกลาง หรือขั้นสูง เนื่องด้วยทุกองค์กรขาดไม่ได้ควรต้องอยู่ในธุรกิจการประลอง เพื่อรักษาสถานะของหน่วยงาน เพื่อการเป็นที่ยอมรับในแต่ละวงการนั้นๆ

actio consulting

ซึ่งการจะกระกระทำการเช่นนั้นได้ ย่อมจึงควรมีสาเหตุมาจากพนักงานของหน่วยงานมีความรู้ สมรรถภาพสำหรับการบริหารจัดการได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งผู้ให้คำแนะนำจะมีหน้าที่สำคัญแนวคิดสำหรับในการดำเนินการงานที่ปรึกษาสำหรับหน่วยงาน actio consulting ของ iPlus ด้วยสภาวการณ์ในปัจจุบันของการดำเนินการหรือการรวมตัวกันธุรกิจของแต่ละ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้น ห้ามให้ขาดเลยเด็ดขาดจะต้องมีข้อมูล เนื้อหา และองค์ประกอบในเรื่องการดำเนินการหรือการประกอบธุรกิจที่ซับซ้อนขึ้นมาก

สาปัจจัย หลักอันด้วยเหตุว่ามีข้อมูลที่ควรต้องวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสียที่จำเป็นต้องคำนึงถึง รวมถึงอุปสรรคอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ต้องมีการปรับปรุงไข เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถก้าวข้ามไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้

เราจึง มีแนวความคิดเกี่ยวกับงานที่ปรึกษาในเวอร์ชั่นที่เป็นการยอมรับ

ฟังความจำเป็นที่จะต้อง การและดีไซน์นำเสนอในรูปที่พิเศษเฉพาะเจาะจงหน่วยงาน ด้วยแบบอย่าง แผนการ และอุปกรณ์ ที่เราเก่งกาจอย่างเป็นเหตุได้ผล ในสถานภาพที่เราเป็น “Learning Consultant” คนแนะนำด้านการเรียนโครงงานคนให้คำแนะนำที่พวกเราชำนาญมีด้วยประการฉะนี้

(Strategy Consulting Project) สำหรับหน่วยงานภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ actio consulting และหน่วยงานอิสระโครงการ การทวนแผนยุทธ์ศาสตร์-แผนการหน่วยงาน เพื่อองค์กรภาครัฐ, รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระโครงการปลูกฝังค่านิยมองค์กรเพื่อที่จะการบรรลุเป้าหมายของธุรกิหน้าจอย่างยั่งยืน(Build up Core Value for Business Sustainability Project)โครงการปรับปรุงระบบ

จัดการผลของการจัดการงาน (Performance Management Systems)ด้วยอุปกรณ์ BSC&KPIs, OKRs, MBO ฯลฯงานคนให้คำแนะนำสำหรับวิสาหกิจ (SMEs)ขนาดกลางขึ้นไปภายใต้รากฐานทางด้านการควบคุมการปรับปรุงพนักงานและการควบคุมการตลาด(สำหรับองค์กรที่ขาดพนักงานผู้ชำนาญทางด้านการตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่ง Marketing Manager, Marketing Director)“หากคุณมีแนวคิดของการเป็นผู้ให้คำแนะนำ คุณก็ได้เช่นกันสร้างคำตอบของการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืนให้กำเนิดขึ้นแล้ว”

หลักการและเหตุผลพนักงานขายและพนักงานบริการในขณะนี้นี้ จะจะต้องมีแนวความคิดของนักการตลาดเข้ามาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพื่อที่จะให้ทราบกระแสการเปลี่ยนแปลงผลพวงของตลาด และธุรกิจของคนซื้อ สามารถที่จะเสนอแนะให้ผู้ใช้ได้เห็นได้ชัดข้อดีข้อเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากว่าโลกธุรกิจมีการแข่งขันชิงชัยที่ร้อนแรงคนซื้อในแต่ละธุรกิจจึงต้องการผู้ที่สามารถให้คำปรึกษาอย่างกูรู และเปิดช่องให้ลูกค้าได้พิจารณาคัดสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่สุด

การเป็นผู้เข้ารับการอบรมขายและผู้เข้ารับการอบรมบริการ จึงมีบทบาทมากไปกว่าแนวทางการขายและการบริการเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีหน้าที่เป็นผู้ให้คำแนะนำเกรดเลิศให้กับคนซื้อได้อีกด้วย ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ผู้ซื้อจะเกิดความไว้เนื้อไว้ใจ เชื่อถือ เห็นถึงคุณสมบัติพิเศษของผู้เข้ารับการอบรมขาย

และผู้เข้ารับการอบรมบริการที่ผิดแผกแตกต่างจากคู่ปรปักษ์ จนผู้ใช้ให้ความไว้ใจพนักงานขายและบุคลากรบริการ จะได้ศึกษาความชำนาญและวิธีและเทคนิคต่างๆสำหรับเพื่อการขายและการบริการอย่างคนแนะนำกับผู้บริโภค พร้อมช่วยตรวจสอบและพัฒนาสมรรถนะในแง่การตลาด หน้าตาธุรกิจของผู้ใช้ กระบวนการขั้นตอนการเสนอแนะอย่างคนแนะนำอย่างมือโปร ครอบคลุมผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากคำปรึกษา

“เปลี่ยนแปลงแนวคิดแนวทางการขายให้เป็นอย่างอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วคุณจะเผชิญว่ายอดขายนั้นเพิ่มเติมอีกขึ้นได้โดยง่าย”ห้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางเชาวน์ปัญญาแบบครบวัฏจักร ด้วยวัสดุที่นำสมัยและมีคุณภาพ พร้อมคณะทำงานผู้ชำนาญมากมายสาขา มากเรื่องในอดีตที่ผ่านมา

ที่จะนำวิชาการ ในทางการบริหารทรัพย์สินทางสติปัญญา ด้านการตลาด ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านกฎข้อบังคับหมาย เพื่อจะนำมาตอบโจทย์ในสิ่งที่ต้องการของคุณแบบครบวงจรช่วยคุณตรวจตราแนวโน้มเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมนวัตกรรมขององค์กรและคู่ปรปักษ์เพื่อสร้างยุทธวิธี

ด้านทรัพย์สินทางเชาวน์ และ/หรือ หาพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจเพราะเหตุว่าต้องการรู้ จุดแข็ง/ข้อด้อยเทคโนโลยีของพวกเราและคู่แข่ง โดยการตรวจสอบแนวโน้มของเทคโนโลยีรวมทั้งหาจุดจุดโฟกัสหรือการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีของคู่ต่อสู้ actio consulting เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับหน่วยงานอย่างมีคุณภาพเนื่องจากว่าต้องการหา พาร์ทเนอร์ (Partners) ทางธุรกิจ โดยการสำรวจคู่ค้าในธุรกิจที่มีประสิทธิภาพที่สามารถจะช่วยคุณพัฒนาผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีหรือใช้ประโยชน์

คุณประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้เพราะว่าอยากสร้างกุลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางเชาวน์ที่กล้าแกร่ง เชื่อมโยงกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางเชาวน์กับกลอุบายธุรกิจของคุณด้วย Strategic Tools ต่างๆอื่นๆ ตามความรู้สึกที่อยากได้และเป้าหมายของคุณช่วยคุณตรวจทานข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมทั้ง แนวโน้มและช่องว่างของเทคโนโลยี เพื่อที่จะสร้างต้นแบบโมเดลธุรกิจและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและตอบคำถามธุรกิจในทุกประเด็น

ที่ IDG เราสามารถช่วยคุณคิดแผนพัฒนาและเพิ่มอีกราคาทรัพย์สินทางปัญญาด้วยแนวทางการที่พวกเราปรับปรุงขึ้น โดยการผสมผสานวิชาความรู้และช่วงเวลาในการเรียนรู้ของเราทั้ง ในด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ด้านการตลาด ด้านหลักเกณฑ์หมาย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคลุกเคล้า ENLIGHTIVE ™ สำหรับเพื่อการหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมของคนซื้อ (Consumer Insight) และคู่แข่ง (Competitor Insight)

กว้างขวางแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Trend Analysis)นวัตกรรมที่มีคุณภาพสำหรับการต่อยอด : โดยการตรวจทานช่องว่างทางนวัตกรรม (White Space) เพื่อที่จะที่คุณสามารถเข้าไปต่อยอดการศึกษาเรียนรู้วิจัยและปรับปรุงได้จนเป็นผู้บังคับบัญชาในตลาดและพื้นที่นวัตกรรมนั้น หรือหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่น่าสนใจจากแหล่งด้านนอก

(Open Innovation) สำหรับการปรับแต่งผลิตภัณฑ์และบริการส่งมอบดีขึ้น

เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ใช้ที่จริงจริง เพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการเสนอสมควรต่อกลุ่มจุดมุ่งหมาย (Consumer Focused Innovation) โดยไม่จำเป็นต้องกลุ้มใจเรื่องการไปฝ่าฝืนสิทธิบัตรของคนอื่นกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางสติปัญญาที่แข็งแกร่ง : เชื่อเรื่องมโยงกิจกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กับอุบายธุรกิจของคุณด้วย Strategic Tools ต่างๆ อื่นๆ ตามความรู้สึกที่อยากได้และวัตถุประสงค์ของคุณสิทธิบัตร ตราสินค้า หรือทรัพย์สินทางเชาวน์ปัญญาชนิดอื่นนั้น ไม่ได้มีไว้เพื่อจะช่วยปกป้องยี่ห้อ สินค้า ผลิตภัณฑ์ วิธีการ หรือธุรกิจเพียงอย่างเดียว ถ้าใช้มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างถูกเคล็ดลับ ทรัพย์สินทางเชาวน์ปัญญาพวกนี้ก็็สามารถสร้างราคาเพิ่มเติมอีกให้คุณได้อย่างไม่สิ้นสุด

จดทรัพย์สินทางปัญญาได้แล้วอย่างไรต่อ? ทราบบ้างมั๊ย ว่าหน่วยงานของคุณมีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรบ้าง โลโก้ ความลับทางการค้า ผลิตภัณฑ์ รวมถึง ลิขสิทธิ์ต่างๆ สิ่งพวกนี้ล้วนเป็นทรัพย์สินทางเชาวน์ปัญญาขององค์กรทั้งหมดทั้งมวล สิ่งเหล่านี้จับเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเหมือนเป็นต้นว่าที่อยู่

อาศัยหรือรถยนต์ ซึ่งล้วนมีอายุวิธีใช้งานที่จำกัด ถ้าเราเกิดการบริหารจัดแจงที่ไม่มีประสิทธิภาพ ก็เหมือนเราทิ้งรถยนต์หรือทิ้งที่อยู่อาศัยไว้แบบไม่มีแนวทาง ไม่มีวิสัยทัศน์ ยาวนานไปสิ่งกลุ่มนี้ก็หมดค่าลงโดยที่พวกเราใช้ประโยชน์จากมันได้เล็กน้อยนิด หรือไม่ได้ผลดีอะไรจากสิ่งกลุ่มนี้เลยที่ IDG พวกเราเข้าใจถึงแก่นแท้ของการควบคุมจัดการทรัพย์สินทางสติปัญญาเพื่อจะใช้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือสนับสนุนให้ธุรกิจของคุณบรรลุความสำเร็จ

การบริหารจัดแจงทรัพย์สินทางเชาวน์ปัญญา ของ IDG วิเคราะห์จุดแข็ง / ข้อด้อยใน Product Portfolio วางแบบและสร้าง Product Portfolio ให้หนักแน่นและเกิดการป้องกันด้วยทรัพย์สินทางเชาวน์ วางกลอุบาย และควบคุมจัดแจง Product Portfolio ขององค์กรอย่างเป็นระบบบริการคนแนะนำด้านความยั่งยืนของหน่วยงาน

การที่องค์กรให้ความใส่ใจกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมีหลักการและแผนธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและสามารถบริหารจัดแจงเรื่องที่อาจจะอันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินลงทุนและผลกำไรที่ใช้เพื่อสำหรับในการขยายกิจการ มีผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกันไปกับการดำเนินธุรกิหน้าจอย่างมีความรับไม่ถูกถูกใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทาง FPIS รับให้คำแนะนำด้านความยั่งยืนขององค์กร โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเขยื้อนองค์กรตั้งแต่ดีกรีหลักการ อุบายและกระบวนการดําเนินงานบูรณาการกับเข้ากันกับ SDGs เพื่อที่จะลดเรื่องที่อาจจะอันตรายสำหรับการดำเนินธุรกิจ สร้างผลกําไรให้โตขึ้นพร้อมลดข้อขัดแย้งสภาพแวดล้อมแนวคิดการปรับปรุงอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) วิถีการพัฒนา ซึ่งสามารถตอบสนอง ความต้องการของคนรุ่นตอนนี้

โดยไม่ลิดรอนสมรรถนะ ในการตอบสนองในสิ่งที่ต้องการของคนรุ่นข้างหลัง actio consulting เมื่อนำแนวความคิดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมาใช้ในภาคธุรกิจ สามารถชี้แจงคำอธิบายศัพท์ได้มากมายตามบริบทของหน่วยงาน แต่โดยรวมแล้วแนวคิดนี้ คือ การที่หน่วยงานให้ความเอาใจใส่กับการโตขึ้นทางเศรษฐกิจ

มีแนวทางและแผนผังการทำธุรกิจภายใต้หลักบรรษัทภิบาลและสามารถบริหารจัดแจงเหตุไม่คาดคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเงินที่มีในช่วงเริ่มต้นและผลผลกำไรที่ใช้สำหรับเพื่อการขยายกิจการ มีผลประโยชน์ที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิหน้าจอย่างมีความรับผิดถูกใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Our Expertise in Corporate Sustainability Services ความชำนิชำนาญของพวกเราสำหรับเพื่อการด้านกุนซือด้านความยั่งยืนขององค์กร

Sustainability Reportจัดการทำรายงานความยั่งยืนเป็นแบบฟอร์มที่เผยข้อมูลการดำเนินการงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่องค์กรจัดทำขึ้นเพื่อสนองความรู้สึกที่อยากได้ในปัจจุบันที่ เป็นแบบรายการข้อมูลประจำปี ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการรายงานการเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลของการทำงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์

Thailand Sustainability Investment (THSI) ประเมินความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียน เพื่อการจัดการทำรายนาม “หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เพื่อที่จะเป็นทางเลือกเพื่อนักลงทุนมีความต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิหน้าจอย่างยั่งยืน

Stakeholder Engagement & Materiality Assessments ประเมินประเด็นหลักด้านความยั่งยืนและสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสียช่วยองค์กรให้สามารถเคลื่อนเคลื่อนอัตราการโตขึ้นผ่านการสร้างขอบเขตทิศทางอุบายต่างๆ ที่ผสานความชำนิชำนาญของบุคลากรและสุดยอดเครื่องไม้เครื่องมือทางการจัดแจง

ชั้นโลกเพื่อสืบค้นหาสาเหตุการบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้การแบ่งสันปันส่วนบริการคนแนะนำด้านวิธีการและการจัดแจงของบลูบิคมีในมากมายด้าน เพราะฉะนั้น:การเพิ่มประสิทธิภาพและผลของการจัดการงานของธุรกิจการออกแบบกลยุทธ์ทางธุรกิจกลยุทธ์การขายและการผลิตยี่ห้อการตรวจตราเคล็ดวิธีเพื่อจะเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ

วิธีการทำดิจิทัลทรานสฟอร์เมชันการศึกษาเรียนรู้วิจัยด้านการตลาด และอื่น ๆ…ผู้ซื้อของพวกเราสามารถบรรลุเป้าหมายเหมือนกับต่อแต่นี้ไป:ตัดสินใจในประเด็นสำคัญ

survepi